Home / PSYCH-K® Oefeningen / Verdieping van het begrip ISUMATAQ

Verdieping van het begrip ISUMATAQ

29 juni 2021

Periodiek worden er bij de Werff inspiratieavonden voor Facilitatoren gehouden rondom belangrijke begrippen uit de PSYCH-K® filosofie. Deze avonden worden vormgegeven door Paula van der Werff (PSYCH-K® instructeur), Annemiek Keur (Facilitator) en Pieternel van Amelsvoort (Facilitator). Deze inspiratie leidt weer tot het installeren van nieuwe overtuigingen en het zetten van actiestappen.

Een tekst vrij naar Eckhart Tolle over de kunst van het luisteren:

“Als je naar iemand luistert,
doe het dan niet alleen met je verstand
maar met je hele lichaam.
Voel het energieveld van je innerlijke lichaam terwijl je luistert.
Dat leidt de aandacht af van het denken
en het zorgt voor een ruimte van stilte
waardoor je echt kunt luisteren
zonder dat het verstand zich erin mengt.
Je geeft de ander ruimte – ruimte om er te zijn.
Het is het kostbaarste geschenk wat je iemand kunt geven.
Geef je aandacht aan het enige dat werkelijk belangrijk is:
het Zijn van de ander achter de woorden en het verstand.
Je kunt het Zijn van iemand anders
alleen maar voelen door dat van jezelf.
En dat is het begin van het ervaren van eenheid, van liefde.
Op het diepste niveau van Zijn ben je één met alles wat er is.”

De Isumataq is een belangrijk begrip in PSYCH-K® . Het is een Inuït woord en betekent zoiets als “de hoeder van de heilige ruimte waarin de wijsheid van de Partner zich kan laten zien.” In PSYCH-K® spreken we van een Facilitator en een Partner i.p.v. een therapeut en een cliënt. Ons ideaal is om tijdens het faciliteren van een sessie met onszelf of met anderen de beste Isumataq te zijn die we kunnen zijn.

We hebben de Isumataq definitie onderzocht aan de hand van drie vragen:

 1. Wat is een ‘hoeder’?
 2. Wat wordt bedoeld met de ‘heilige ruimte?’
 3. Over welke ‘wijsheid’ hebben we het?

Wat is een hoeder?

Een hoeder zorgt voor veiligheid; is een bewaker, een bewaarder, een wachter, een beschermer.

Hoe zorgt de hoeder voor veiligheid? Door allereerst zichzelf veilig te voelen, door zelf een kalm zenuwstelsel te hebben.

De hoeder luistert. Hij is zonder verwachting en zonder oordeel naar de ander toe en ook naar zichzelf. Hij hoeft niets te bewijzen, niemand te overtuigen. Wees de hoeder, waardoor de Partner voelt dat het veilig is om contact te maken met de Facilitator en met zichzelf in zijn diepste pijn of verlangen, dat hij werkelijk alles kan en mag bespreken en laten zien.

Wat wordt bedoeld met de heilige ruimte?

De heilige ruimte is het energieveld waar je contact mee maakt. Het veld is er altijd en door je eigen staat van zijn maak je daar contact mee. Voorbij oordeel en dualiteit. Het oordelen gebeurt vanuit het hoofd, vanuit het hart of het Zijn wordt dit vervangen door liefde en verwondering.

“Voorbij ideeën van goed en kwaad,
is er een land.
Daar zal ik je ontmoeten.”
Jelaluddin Rumi

Dit land is de heilige ruimte. En deze staat weer in verbinding met het grotere veld. Hier zijn we allen één.

Over welke wijsheid hebben we het?

Het gaat over de wijsheid van het hart, het Zijn, de kracht die we allemaal hebben maar waar we ons vaak niet bewust van zijn. Zeker niet op een moment waarop we ons overspoeld voelen door turbulente golven in onze buitenwereld. In dit veld zit ons potentieel.

De wijsheid waar de oordelen en constructen wegvallen. Als je echt bij de kern komt dan is er niets anders dan liefde en weten. Je stijgt dan uit boven de wijsheid van je kleine ik. Die kleine ik die zo goed is in vergelijken en zich zo graag wil bewijzen om waardig gevonden te worden.

Ook is het belangrijk dat je je als Facilitator realiseert dat het de wijsheid van je Partner is. Dit betekent dat je ervan af blijft. Dat je het niet verstoort.  Zo geef je het de meeste kans om zich te laten zien en zich te ontvouwen. Dus je neemt niet over, want dan ontkracht je je Partner. Ook is het belangrijk dat jij als Facilitator je onthecht van het resultaat. Facilitatoren willen graag prachtige zaken voor de ander en het is goed om ons te realiseren dat we daar niet over gaan. Je Partner heeft toegang tot het niveau van wat op dat moment relevant is voor zijn ontwikkeling. Hiermee kan hij zin geven aan ervaringen en daarmee de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven nemen. Laat je als Facilitator verrassen en verwonderen over wat er naar boven komt.

Door middel van PSYCH-K®-balansen kan de Partner zijn potentieel rechtzetten en door actiestappen in de buitenwereld geeft hij handen en voeten aan dit nieuwe potentieel.

Actiestappen voor Facilitatoren

 • Maak contact met je lichaam, voel je billen op de stoel, je rug tegen de leuning en je voeten op de grond.
 • Als je naar je denken schiet, ga je, zodra je je hier bewust van wordt, weer terug naar de stilte door je lichaam te voelen.
 • Je kan mediteren om meer verbinding te krijgen met deze heilige ruimte.
 • Voor elke sessie je deze heilige ruimte herinneren, hierbij stil te staan in rust, jezelf leegmaken.
 • Je kan in co-plaatsvervanging gaan met de Isumataq en ervaren hoe je vanuit deze samenwerking een sessie doet. Ervaringen hiermee zijn dat het kalm en rustig is en dat het makkelijk wordt om vooral te luisteren.
 • Namasté zeggen (in ieder geval van binnen), in de oorspronkelijke betekenis:

Het licht in mij, ziet het licht in jou
Ik zie je, ik accepteer je, ik waardeer je

 • Rituelen, zoals je ruimte schoonmaken met salie en/of palo santo houtjes, waarmee je je ruimte symbolisch schoonmaakt en ook jezelf.
 • Oefening om je hoofd te helpen op te houden met ratelen: Maak een wandeling in de natuur en merk alle verschillende kleuren van groen op.
 • Elke andere manier die voor jou werkt ☺

De Isumataq zijn is een groeiproces en een prachtig doel om naartoe te groeien. We hopen dat deze blog daar weer een kleine toevoeging op mag zijn.

Voorbeeld overtuigingen ter inspiratie

Ik luister naar de ander met mijn hele hart (‘mijn hele hart’ = open hart).
Ik ben een hoeder.
Ik vertrouw erop dat het vanzelf gebeurt.
Ik ben vrij van elke vorm van innerlijke bewijsdrang.
Ik ben één met het diepste niveau van Zijn.
In elke sessie mag ik me laten verrassen en me verwonderen over wat er naar boven komt.
Alle antwoorden liggen in Partner besloten en daar vertrouw ik op.
Vanuit mijn hart bewaak ik de heilige ruimte binnen iedere Balans.
Ik vertrouw op de wijsheid van mijn Partners en op het proces.
Ik luister met mijn hele lichaam.
Ik geef een ander de ruimte en de vrijheid om er te zijn.
Ik vertrouw op de Isumataq in mij.
Ik voel mijn innerlijke lichaam terwijl ik luister.
Ik sta volledig in dienst van mijn PSYCH-K® Partner.
Wanneer ik een sessie begeleid, ben ik de beste Isumataq die ik kan zijn.
Mijn sessies zijn een bedding waarin de wijsheid van de Partner zich kan ontvouwen.
Er gebeuren wonderen tijdens mijn PSYCH-K® sessies.
Ik geef me over aan de stroom van het leven.
Ik voel mezelf.
Ik geef de ander ruimte om er te zijn.
Ik ben de best mogelijke Isumataq die ik kan zijn.
Ik voel het Goddelijke in mij.
Ik luister met mijn hele wezen.
Ik zeg JA tegen alles in mijn Partner.
Ik parkeer mijn oordeel over mijn Partner gemakkelijk tijdens mijn sessie.
Ik laat mijn oordelen los.
Ik ervaar resonantie als ik met Partner ben.
Ik ben Isumataq.
Ik voel mijn kern terwijl ik mijn aandacht aan mijn Partner geef.
Ik creëer exact de goede voorwaarden voor mezelf om Isumataq te zijn tijdens PSYCH-K®.
Ik laat mijn ego los en verwelkom de stille ruimte waarin de ander zich kan openen.
Ik zie (ervaar) Partner volledig.
Ik heb snel en eenvoudig toegang tot het eenheidsbewustzijn waar alle wijsheid (voor iedereen) aanwezig is.
Ik vertrouw op de innerlijke wijsheid van mijn Partner.
Mijn Partner maakt makkelijk contact met zijn eigen wijsheid.
Ik geef de ander de ruimte te zijn wie hij is.
Ik geef rust en veiligheid.
Ik faciliteer mijn Partner in het bewust worden en toegang verkrijgen tot zijn eigen wijsheid.
Ik voel het energieveld van mijn innerlijke lichaam als ik naar iemand luister.
Ik ervaar eenheid en liefde als ik naar iemand luister.
Ik ben één met alles wat er is.
Ik vind hoeder een prachtig woord.
Ik nodig mijn Partner uit om één te worden met Wijsheid.
Mijn Partner vindt zijn antwoorden snel en eenvoudig.
Ik heb altijd toegang tot de heilige ruimte/eenheidsbewustzijn voor mijzelf en Partner.
Mijn Partner heeft toegang tot zijn of haar wijsheid.
Ik laat ontstaan wat nu mag gebeuren.
Ik geef mij over aan de wijsheid van de heilige ruimte.

Deel deze blogpost

Plaats een reactie

Go to Top