Over PSYCH-K®

De originator van PSYCH-K® is Rob Williams. Hij heeft in 1988 het eerste PSYCH-K® proces ontvangen van wat hij de ‘PSYCH-K gedachtenvorm’ noemt. Als therapeut heeft hij vervolgens deze processen uitgeprobeerd en was verbluft met de resultaten die zijn cliënten plotseling behaalden. Het grote succes en werkzaamheid van PSYCH-K® schrijft hij toe aan het feit dat we in PSYCH-K® gebruik maken van het gehele verruimde bewustzijn, inclusief de spirituele component, het hogere bewustzijn. Ook het veiligheidsprotocol is uniek. Soms, krijg ik cliënten die vertellen dat ze weggestuurd zijn bij andere therapeuten omdat er contra-indicaties zouden zijn voor behandeling. In PSYCH-K® is dit niet aan de orde. Het veiligheidsprotocol geeft vanzelf aan of de cliënt aan de slag kan met bepaalde overtuigingen of dat er eerst iets anders aangepakt mag worden. Dit zorgt voor een snelle verdieping van de sessie naar het niveau waar het werkelijk om gaat.

Gedachten en Overtuigingen

Hoe gedachten en overtuigingen opgeslagen zitten in ons fysieke brein weten we niet. Het onderbewuste van de cliënt weet wel waar de overtuigingen zijn opgeslagen dus het eigen onderbewuste wordt gevraagd om te helpen met transformeren.
Ook is het voor ons duidelijk dat de kracht in de persoon die de verandering wenst zelf zit. Het zijn je eigen filters die een beperkend, onaangenaam, licht op de werkelijkheid laten zien. Als jouw werkelijkheid je niet bevalt, dan is het aan jou om dit te veranderen. PSYCH-K® bevordert jouw eigen autonomie. Jij kiest welke overtuigingen je wilt aanpakken en als je de workshop doet kan je deze ook nog zelf transformeren en ben je niet meer afhankelijk van iemand die je daarin begeleidt.

In mijn boek, Neem de regie over jezelf, kan je meer lezen over overtuigingen en wat voor consequenties belemmerende overtuigingen hebben voor je welbevinden en zelfs je gezondheid en hoe ondersteunende overtuigingen je helpen om de ervaringen te creëren in je leven die je wel wilt.

Hoe werkt PSYCH-K® dan?

Je kan ze (nog) niet zien, wel wordt het steeds duidelijker dat gedachten een energetisch veld vormen. PSYCH-K® behoort hiermee tot de energetische tak van de psychologie.

Hoe het precies werkt weten we niet. De theoretische uitleg die we gebruiken om woorden te geven aan dit fenomeen is dat de kwaliteiten van de linker- en rechterhersenhelft in balans worden gebracht. Het is mijn overtuiging dat we in de toekomst wel adequate uitleg kunnen geven hoe PSYCH-K® werkt. Aangezien we de wetenschappelijke ontwikkeling hiervoor nog niet hebben, moeten we voor nu volstaan met een gevoel van verwondering dat het zo makkelijk is je belemmerende overtuigingen en stress te transformeren. En onze eigen ervaring vertrouwen.

Wat ik wel weet is dat wij, als psychologen, niet hebben begrepen hoe gedachten werken. De zware theorieën, het graven in het verleden, het oproepen van pijn en daar langdurend bij stilstaan, hebben ons niet geholpen om blijvende verandering te helpen bewerkstelligen bij onze cliënten. Het is mijn hoop dat PSYCH-K® een algemeen onderdeel zal worden in het curriculum van alle beroepsgroepen die andere mensen willen ondersteunen in permanente positieve verandering.