Gezondheid- & Welzijn Programma

Het Gezondheid- en Welzijn Programma is voor PSYCH-K® facilitatoren die PSYCH-K® (willen) gebruiken voor gezondheidsproblemen. Deze workshop is ontwikkeld om je mogelijkheden te vergroten om de onderliggende overtuigingen, die genezing belemmeren en belasten, op te sporen. Daarbij focussen we meer op het onderliggende probleem dan op het symptoom. Je instructeur is Duccio Locati.

Let op: de workshop wordt gegeven in het Engels!

De workshop bevat vier hoofdcomponenten:

  • Een balans om onze overtuigingen te stroomlijnen met een goede gezondheid en een lang leven, zoals dat beschreven wordt in de literatuur betreffende psycho-neurologie en immunologie

  • Een actieplan opstellen om onze nieuwe kennis en potentie in handelen om te zetten

  • Een balans om vrijheid te ervaren ten aanzien van een bepaalde kwaal en een proces om de problematische waarnemingen, overtuigingen en omstandigheden om te zetten naar een gezonde situatie

  • Bespreken en beoefenen van verschillende methoden om mogelijke betekenissen en groeikansen aan een medisch probleem of symptoom te ontlenen

Interview Duccio Locati

Voorwaarden voor deelname

Je kunt aan deze workshop deelnemen wanneer je eerder de PSYCH-K® Basis Workshop en de Advanced Integration Workshop hebt gevolgd. Ook is het belangrijk dat je de Engelse taal machtig bent. Er is geen simultane vertaling. Wel kan ondersteuning worden gegeven indien bepaalde begrippen niet duidelijk zijn. Het lesmateriaal is beschikbaar in het Engels of Nederlands.

Data

De workshop is vier volle dagen van 09:00 – 18:00 uur. De eerstvolgende workshop wordt gehouden op:

Voor een overzicht van alle workshops zie de agenda.

Investering

Je investering voor deze workshop bedraagt € 1.350,- Herhalers betalen € 650,-

“De actieve bestanddelen van genezing van lichaam en geest zijn overtuigingen”
– Rob Williams, grondlegger van PSYCH-K®

Overtuigingen opsporen

Dit programma is niet bedoeld om diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het doel van dit programma is om de onderliggende overtuigingen en attitudes, die aan de basis van gezondheidsproblemen liggen, te leren opsporen en transformeren. Het kan zijn dat iemand door het veranderen van zijn/haar overtuigingen nadien geen gezondheidsproblemen meer heeft. Of dat symptomen zodanig verzachten, dat de klassieke geneeskunde resultaten kan boeken. In die zin is deze workshop en de wijze waarop PSYCH-K® wordt gebruikt, een ideale toevoeging voor hulpverleners in de gezondheidszorg die streven naar een holistische manier van werken.

Ervaring

Noa, deelneemster (Engels)