Home / PSYCH-K® Blog / PSYCH-K® en kinderen

PSYCH-K® en kinderen

23 augustus 2020

Regelmatig krijg ik de vraag of PSYCH-K® en kinderen samengaan. Of de Balansen met kinderen kunnen worden gebruikt, en of kinderen ook aan de verschillende workshops mee kunnen doen. Het antwoord is volmondig: “Ja!”. Kinderen vinden het doen van Balansen leuk. Het is actief, snel en oplossingsgericht. Dit betekent dat kinderen niet langdurig stil hoeven te staan bij wat hun pijn doet. De belangrijkste vraag is al snel: Wat wil je dan wel?

Kinderen en Balansen

Een facilitator kan met een kind werken op het moment dat je betrouwbaar kan spiertesten. De ervaring leert dat dit vanaf een jaar of acht is. Voor sommige kinderen kan dit ook jonger zijn. Kinderen vinden het doen van Balansen leuk. Het is namelijk actief en iets dat ze makkelijk zelf kunnen doen. Ook past PSYCH-K® goed bij hun emotionele ontwikkeling. In PSYCH-K® hoef je niet eindeloos stil te staan bij ‘hoe is het nou gekomen’. We kijken naar wat er is en hoe je het graag anders wilt. Hiermee is PSYCH-K® heel oplossingsgericht. PSYCH-K® en kinderen gaan dus enorm goed samen. Een voorbeeld over een jong meisje dat gepest werd. Na al van alles te hebben geprobeerd (psycholoog, kanjer training), waren haar ouders (en zij zelf) ten einde raad, en zij wilden hun dochter graag weerbaarder maken. Met PSYCH-K® hebben we niet alleen belemmerende overtuigingen rondom weerbaarheid aangepakt, maar ook de overtuigingen die dit meisje met zich meedroeg en die onderbewust uitnodigden tot pest gedrag. Zoals: ‘ik verdien het niet om gelukkig te zijn’; ‘niemand vindt mij aardig’; ‘ik hoor er niet bij.’

Wijsheid van kinderen

De ervaring leert dat kinderen enorm goed weten wat er speelt en nauwelijks schroom hebben om dit te benoemen. Dat maakt het vinden van de belemmeringen gemakkelijk en met PSYCH-K® transformeren we eenvoudig. Kinderen weten wat ze willen en wat ze nodig hebben. Het is aan ons om hier goed naar te luisteren.

Jonger dan 8 jaar? Wat nu?

Het komt natuurlijk voor dat kinderen jonger dan 8 jaar problemen hebben. Ook zij kunnen worden geholpen met PSYCH-K® . In de PSYCH-K® Advanced workshop en in de Master Facilitation Workshop leer je een techniek die wij Plaatsvervanging noemen. In plaatsvervanging kan de ouder werken in plaatsvervanging voor het kind. Het kind hoeft hiervoor niet zelf fysiek aanwezig te zijn. Je kan je de techniek van plaatsvervanging voorstellen als dat je de energiemantel van een ander aantrekt. En je doet vervolgens PSYCH-K® Balansen alsof je die ander bent. Mensen die bekend zijn met Opstellingen (systemisch werken), zijn hier al mee bekend. Een mooi voorbeeld van de impact van plaatsvervanging gebeurde tijdens de PSYCH-K® Advanced Workshop. In de ochtend had een cursiste de techniek Plaatsvervanging geleerd en had een Balans voor haar zoontje van 2 gedaan met zijn angst voor honden. Wat was het geval: Iedere keer tijdens het wandelen als hij een hond tegenkwam, dook hij angstig weg in zijn wandelwagentje en ging gillen. Dit was een succesvolle strategie om zijn vader zo snel mogelijk door te laten lopen, weg van die enge hond. In de middag belde zij met haar echtgenoot om te worden opgehaald en toen vertelde hij aan de telefoon dat er iets geks was gebeurd tijdens het wandelen die middag. Hun kind wilde een hond die ze tegenkwamen aaien!

Kinderen en de Basis Workshop

In Australië is als experiment een Basis Workshop speciaal voor kinderen georganiseerd. Het bleek dat kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar de cognitieve ontwikkeling hadden om de PSYCH-K® Balansen makkelijk te kunnen leren en goed met elkaar kunnen samenwerken. Op de middag van de derde dag van de workshop hebben de kinderen samen met hun ouders Balansen gedaan. De resultaten waren verbluffend en ontroerend. Kinderen gaven zelfs suggesties aan de ouders voor mooie overtuigingen om samen te kunnen doen.

Extra voorwaarde

Naast de leeftijd, is de enige andere voorwaarde voor deelname aan de Basis Workshop voor kinderen dat tenminste 1 van de ouders ook minimaal de PSYCH-K® Basis Workshop heeft gedaan zodat ouder en kind samen Balansen kunnen doen en de ouder het kind hierin kan ondersteunen als dat nodig is.

Toekomst

Ik hoor heel vaak volwassen verzuchten die bij mij de Basis Workshop doen: “Ik wou dat ik dit 50 jaar geleden had ontdekt.” Hoe mooi is het als kinderen zelf leren hun belemmerende overtuigingen te transformeren, voordat ze zichzelf schade toebrengen of beperkingen opleggen door hun belemmerende overtuigingen. Dat onze kinderen werkelijk hun hele potentieel kunnen gaan leven zonder irreële angsten. Dit gun ik elk kind!

Nu hulp voor je kind nodig?

Op mijn website heb ik een lijst met Facilitatoren die geschoold zijn in PSYCH-K®. Zij hebben tenminste drie workshops gevolgd. Bovendien werken ze professioneel met PSYCH-K®

Deel deze blogpost

Go to Top