Home / PSYCH-K® Oefeningen / Principes van de Natuur 7-9

Principes van de Natuur 7-9

22 maart 2022

“To walk in nature is to witness a thousand miracles.”
John Muir

De Principes van de Natuur zijn een belangrijke bron van inspiratie voor veel van ons, en in de winter 21-22 organiseerde Paula van der Werff (PSYCH-K® instructeur) en Annemiek Keur (Facilitator) inspiratie middagen voor facilitatoren rond dit thema. In onze bijeenkomst van februari praatten we over de principes Evenwicht, Onderlinge Verbondenheid, en Timing. Het was een heel associatieve bijeenkomst met veel verdieping en mooie inzichten. We hopen dat dit verslag van onze bijeenkomst lezers inspireert om deze principes een plaats te geven in hun leven.

Evenwicht

We praten over evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke kenmerken in zowel mannen als vrouwen. We merken op dat van vrouwen nog altijd vaak wordt verwacht dat ze vrouwelijk zacht zijn, en dat daadkrachtig optreden door een vrouw kan botsen met de omgeving die andere verwachtingen van haar heeft. Zelfs al kan het op het werk wellicht wel, vrouwen merken dat in hun privéleven toch nog van hen verwacht wordt om ‘vrouw van’ te zijn.

We zijn het erover eens dat als je zelf in vrede bent met je mannelijke én vrouwelijke kanten, dat je omgeving dan ook anders op je reageert.

De enige man in ons gezelschap deze middag ziet nauwelijks verschil tussen man en vrouw, behalve dan dat vrouwen socialer lijken te zijn en mannen rationeler. Het valt hem op dat vrouwelijke ministers door zijn vrouw anders gewogen worden dan door hem. Hij denkt dat vrouwen kritischer zijn over andere vrouwen.

We merken op dat mannelijk vooral geassocieerd wordt met hard werken en veel doen, en dat vrouwen de neiging kunnen hebben een soort “mannelijk schild” om zich heen te bouwen om zich staande te houden in de maatschappij.

Hoe kun je mannelijk en vrouwelijk in je leven in evenwicht brengen?  In de natuur zien we dat het evenwicht niet statisch hoeft te zijn. Als er minder voeding is dan neemt het aantal dieren af, als er minder water is dan groeien de planten minder hard. Konden wij dezelfde flexibiliteit maar vinden. Bijvoorbeeld in vriendschappen. We zien dat we in verschillende vriendschappen een verschillende rol kunnen hebben. Ook zien we dat vriendschappen uit evenwicht kunnen zijn en dat de rollen behoorlijk vast kunnen zitten waarbij de één gever is en de ander ontvanger. Het zou interessant zijn om dat anders te kunnen doen. Bijvoorbeeld door een keer terughoudend zijn in het geven. Het gesprek wordt dan mogelijk over hoe jij de vriendschap ervaart en hoe de ander het ervaart. De rollen waar je wellicht destijds baat bij had maar nu niet meer worden bespreekbaar. Op die manier kan de vriendschap meegroeien met de persoonlijke groei van beiden en ontstaat een nieuw evenwicht.

Evenwicht tussen werk en privé is ook belangrijk en daarvoor moeten we soms kiezen, activiteiten loslaten in plaats van opstapelen, tijd maken…

Voor alles is een tijd

(bron: Prediker 3, 1-8)

  1. Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd.
  2. Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Er is een tijd om te planten en er is een tijd om uit de grond te trekken.
  3. Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te genezen. Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te bouwen.
  4. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen.
  5. Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is een tijd om stenen te verzamelen. Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om afstand te houden.
  6. Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te verliezen. Er is een tijd om te bewaren en er is een tijd om weg te gooien.
  7. Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om dicht te naaien. Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken.
  8. Er is een tijd om van iemand te houden en er is een tijd om iemand te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

Maar hoe weet je waar het tijd voor is? Een goede aanwijzing hiervoor is je afvragen: Is er balans? We hadden wel moeite met de woorden haten en oorlog want we vinden dat haten en oorlog een vervorming zijn. We denken dat haat voortkomt uit angst en dat angst het tegenovergestelde is van liefde. Is haat een schreeuw om liefde?

Onderlinge Verbondenheid

De meesten van ons gezelschap deze middag staan er vaak niet zo bij stil dat onze acties gevolgen hebben voor anderen, maar één deelnemer zegt vaak eerst tot 10 te tellen voordat ze iets zegt of doet. We vinden dat een goed idee maar beseffen dat te veel nadenken ook niet goed is. Rekening houden met de ander is goed zolang je dat niet alleen maar doet uit angst voor je eigen kracht.
Ook hier komt het thema “evenwicht” weer om de hoek kijken; iets doen of zeggen maar in evenwicht met omgeving, anderen niet overdonderen, naast elkaar staan. Daarom is het belangrijk stil te staan bij HOE je iets zegt en hoe de ander jouw boodschap kan ontvangen. Maar ook hier zit een addertje onder het gras. Je wilt wel jezelf blijven. Bovendien wil je niet het risico lopen te veel van tevoren al voor de ander in te vullen, en iets niet zeggen of doen omdat je denkt dat de ander het vervelend zal vinden.
We zijn verantwoordelijk voor wat we doen en zeggen, maar ook voor hoe we iets interpreteren. Deelnemers delen twee mooie uitspraken om over na te denken:

“Wat de ander zegt is zijn ding, hoe jij het ontvangt is jouw ding.
Jouw gevoel is van jezelf.”

“Mijn oren en mijn zien zijn mijn prisma van creatie.”

Tijdens onze Zoom bijeenkomst zien we een mooi voorbeeld. Sommigen kiezen ervoor hun camera uit te zetten zonder te beseffen dat een andere deelnemer dat vervelend kan vinden. De deelnemer die het vervelend vindt beseft wellicht niet dat de ander er een hele goede reden voor kan hebben.

Timing

Baby’s worden meestal geboren op het perfecte moment maar dat is niet hetzelfde moment voor elke diersoort. Kippenkuikens kunnen gelijk al lopen en zelfstandig eten, mussenkuikens kunnen nog helemaal niets. Maar beiden komen uit het ei op het moment dat voor hen perfect is.

Met de juiste timing kunnen wij mensen het meest succesvol zijn en gaan dingen makkelijker.
Een deelnemer verteld als voorbeeld dat ze pas wegging van haar alcoholistische partner toen zij daar zelf aan toe was, en niet al eerder toen anderen vonden dat dat beter voor haar was. Ze vindt nog steeds dat het voor haar het perfecte moment was om die stap te nemen en om als het ware geboren te worden in een nieuwe fase van haar leven.
En op nieuw vragen we ons af: Maar hoe weet je waar het tijd voor is?
Timing is heel vaak op gevoel. Als je bij jezelf te raadde gaat weet je wanneer je ergens klaar voor bent; een relatie verbreken, ander werk zoeken of minder werken, …
Met PSYCH-K® kunnen we Balansen doen die ons kunnen helpen knopen door te hakken, onszelf voor te bereiden en klaar te maken voor een stap.

Maar er is natuurlijk ook de timing van de wereld om ons heen, en die komt niet altijd overeen met onze individuele timing. Bomen en planten bijvoorbeeld, die denken er niet over na wanneer te gaan bloeien maar als het laat in de lente nog weer gaat vriezen dan passen veel planten zich aan door hun proces even stop te zetten. Maar anderen overleven het niet of lopen schade op. Personen die zich niet kunnen aanpassen aan de timing of situatie van hun omgeving lopen ook schade op of sterven zelfs. Dat is heel naar op individueel niveau maar hoe zit dat als we op collectief niveau kijken? En zo komen we weer terug op het principe Evenwicht. Volgens biologen zoals Midas Dekker is de natuur voortdurend op zoek naar evenwicht en zijn het juist de mensen die het evenwicht verstoren. Vanuit een geologisch standpunt zijn wij mensen slechts tijdelijk hier op aarde en gaat het om balans in het geheel. Het is een lastig ethisch dilemma. Wellicht is het voor het voortbestaan van de mensheid en voor een gezonde planeet Aarde beter als we met minder mensen zijn, maar we willen niet dat kinderen sterven…  We komen er niet uit maar vinden wel dat we ieder ons eigen stuk(je) kunnen pakken; positieve intenties hebben en proberen het milieu niet te belasten.

Ook de Principes van de Natuur zijn onderling met elkaar verbonden. Alles is met elkaar verbonden. We kunnen ons daar niet zomaar aan onttrekken. We sluiten af met een tekst van de onlangs overledenThích Nhất Hạnh die dit heel mooi verwoordt.

Er drijft een wolk in dit vel papier

 (bron: Iedere stap is vrede)

Als je een dichter bent, dan zie je duidelijk dat er een wolk drijft in dit vel papier. Zonder wolk is er geen regen; zonder regen kunnen de bomen niet groeien; en zonder bomen kunnen we geen papier maken. De wolk is nodig voor het bestaan van het papier. Als de wolk er niet is, kan dit vel papier er ook niet zijn …  

 Als we nog dieper in dit papier kijken, kunnen we er zonneschijn in zien. Als de zon er niet zou zijn, kan het bos niet groeien. En zo weten we dat er ook zonneschijn in dit vel papier is.   

Als we nog langer kijken, kunnen we de houthakker zien die de boom velde en hem naar de fabriek bracht waar hij omgevormd werd tot papier.  

En we zien de tarwe. We weten dat de houthakker niet kan leven zonder zijn dagelijks brood en daarom is de tarwe die zijn brood werd, eveneens in dit vel papier. En ook zijn vader en zijn moeder zijn in dit papier …  

Als we nog dieper kijken, zien we dat we er ook zelf in zijn. Dat is niet zo moeilijk in te zien: wanneer we naar een vel papier kijken, wordt het vel een deel van onze waarneming …  

 We kunnen dus zeggen dat alles hier is, in en met dit vel papier. Er is niets aan te wijzen dat niet hier is – tijd, ruimte, de aarde, de regen, de mineralen in de bodem, de zon, de wolk, de rivier, de warmte …  

Dit vel papier bestaat omdat al het andere bestaat. 

Deel deze blogpost

Plaats een reactie

Go to Top