Oordeel over je naaste

15 april 2021

De volgende oefening is een adaptie voor PSYCH-K® van een oefening uit “The Work” van Byron Katie. In “The Work” wordt deze oefening gebruikt om haar methode toe te passen. Wij gaan deze oefening gebruiken om onze beperkende overtuigingen op te sporen en te transformeren in inspirerende overtuigingen.

Vul het ‘Oordeel over je naaste’ werkblad in op een ongenuanceerde manier. Laat je verdriet, venijn, schaamte, schuld, kleinzieligheid, boosheid stromen. Het zijn tenslotte allemaal aanwijzingen dat jij nog iets mag transformeren. Deze aanwijzingen zijn de reden om deze oefening te doen. Dus houd je niet in

Oordeel over je naaste werkblad

Print voordat je verder leest het werkblad Oordeel over je naaste uit.

Nu gaan we op de PSYCH-K® manier werken met wat er is opgeschreven. En onthoud alles heeft tenminste drie richtingen:

 1. Naar mezelf toe (Ik hou van mezelf)
 2. Naar de ander toe (Ik hou van de ander)
 3. Van de ander naar mij toe (De ander houdt van mij).

Relevante Doelovertuigingen (gebruik de 5 criteria) kunnen zijn:

 • Ik mag liegen.
 • Paul mag liegen.
 • Paul vertelt mij de waarheid.
 • Ik zie de waarheid onder ogen.
 • Ik vertel de waarheid aan Paul.
 • Ik ben veilig, ook als Paul liegt.
 • Ik respecteer mezelf.
 • Ik ben iemand die de waarheid verdient.

Uiteraard gaat het er niet om zoveel mogelijk Doelovertuigingen te bedenken, het gaat om de Doelovertuigingen die emotioneel bij je resoneren te vinden om vervolgens te balanceren.

Hoe ga je dit werkblad uitwerken?

Je gaat werken met wat je opgeschreven hebt bij vraag 1. Welke Doelovertuigingen kan je hierbij formuleren die jou emotioneel raken? Neem serieus wat je hebt opgeschreven, je hebt niet voor niets deze woorden gebruikt. Balanceer.

Nu ga je pas naar vraag 2. Hier ga je precies hetzelfde doen. En zo verder naar vraag 3, etc.

Inspiratie van Facilitatoren één

Doelovertuigingen

Ad1 Boosheid, onrecht, beschuldigen

 • Ik mag boos zijn
 • Ik vind het prima wanneer Edward boos is
 • Ik vind het prima wanneer Edward boos op mij is
 • Ik kan omgaan met boosheid
 • Ik mag anderen onterecht beschuldigen –> dit wil ik niet dus heb ik ervan gemaakt: Ik mag anderen terecht beschuldigen
 • Ik leg het naast me neer wanneer Edward mij onterecht beschuldigd
 • Ik vind het prima wanneer anderen mij onterecht beschuldigen Ik kan omgaan met onrecht

Ad 2 Geloofd worden, excuses, eigen aandeel

 • Ik geloof mezelf
 • Ik geloof in mezelf
 • Ik geloof Edward
 • Ik geloof in Edward
 • Ik word geloofd door Edward / Edward gelooft mij
 • Ik ben geloofwaardig
 • Ik geloof dat Edward het beste met me voorheeft
 • Ik heb het beste met Edward voor
 • Ik verontschuldig mezelf
 • Ik bied mijn excuses aan wanneer dat nodig is
 • Ik bied mijn excuses aan Edward aan
 • Edward biedt mij zijn excuses aan
 • Ik accepteer Edward zijn verontschuldiging
 • Ik vergeef Edward
 • Edward vergeeft mij
 • Ik vergeef mezelf
 • Ik vergeef iedereen die mij onterecht heeft beschuldigd
 • Ik kijk naar mijn eigen aandeel in een ruzie met Edward
 • Ik kijk vanuit Edwards perspectief in een gezamenlijke ruzie
 • Ik vraag Edward te kijken naar zijn eigen aandeel in een ruzie
 • Edward bekijkt de situatie ook vanuit mijn perspectief
 • Ik houd rekening met mezelf
 • Ik houd rekening met de ander
 • De ander houdt rekening met mij
 • Er wordt rekening gehouden met mij
 • Ik maak op een prettige en goede manier duidelijk wat ik wil en nodig heb
 • Ik begrijp wat de ander bedoelt en nodig heeft
 • Anderen begrijpen mij  ik word begrepen

Ad 4 vergissen, oordelen

 • Ik mag me vergissen
 • Ik mag fouten maken
 • Ik vind dat Edward zich mag vergissen en fouten mag maken
 • Edward vindt dat ik me mag vergissen en fouten mag maken
 • Ik vergeef mezelf
 • Ik vergeef Edward
 • Edward vergeeft mij
 • Ik mag oordelen
 • Ik vind dat Edward mag oordelen
 • Een ander mag oordelen over mij

Ad 5 klootzak, egoïst, beschuldigen

 • Ik mag me als een klootzak gedragen
 • Edward mag zich als een klootzak gedragen
 • Anderen mogen mij een klootzak vinden
 • Ik mag afwijken van de normen en waarden van anderen
 • Ik mag afwijken van de verwachtingen van mijn ouders/anderen
 • Ik mag losgaan
 • Ik mag anderen terecht beschuldigen (anderen onterecht beschuldigen lijkt mij niet bijdragen aan een betere wereld)
 • ik kan zien dat iets mijn schuld is en benoem dit
 • Ik kan inzien dat iets Edwards schuld is en laat die schuld bij hem liggen
 • Edward ziet in wanneer hij mij onterecht beschuldigd (formulering niet helemaal oke)

Ad 6 onrecht, geloofd worden

 • Ik word geloofd
 • Ik ben geloofwaardig
 • Ik ben te vertrouwen
 • Ik word vertrouwd
 • Ik vertrouw en geloof Edward
 • Edward vertrouwt en gelooft mij
 • Ik respecteer mezelf
 • Ik respecteer Edward
 • Edward respecteert mij
 • Ik word gerespecteerd
 • Ik ondersteun mezelf
 • Ik ondersteun Edward
 • Edward ondersteunt mij
 • Ik benader mezelf liefdevol en positief
 • Ik benader Edward liefdevol en positief
 • Edward benadert mij liefdevol en positief
 • Ik word begrepen

Meest resonerende Doelovertuigingen waarvoor ik een balans heb gedaan:

 • Ik kan omgaan met boosheid
 • Ik kan omgaan met onrecht
 • Ik vergeef iedereen die mij onterecht heeft beschuldigd (dat luchtte lekker op!)
 • Ik leg een onterechte beschuldiging naast me neer
 • Ik word begrepen
 • Ik word geloofd
 • Ik mag afwijken van andermans verwachtingen

Samenvatting

Door het open (en ongenuanceerd mogen) beantwoorden van de vragen, ben ik tot diepere thema’s en daarmee nieuwe doelovertuigingen gekomen, die me zeker weer verder hebben geholpen. Onderliggende thema’s voor mij waren; om kunnen gaan met onrecht, begrepen en geloofd worden, af mogen wijken van verwachtingen van ouders/anderen (zeker m.b.t. het ongenuanceerd beantwoorden van de vragen).

Het heeft me intern meer rust gegeven om de situaties van onterechte beschuldigingen te bekijken en welk aandeel ik daar ook zelf in heb. Sindsdien heeft een dergelijke situatie zich nog niet voorgedaan, dus ik ga bekijken of ik dan ook rustiger kan blijven in mijn reactie. Ik merk wel dat het heeft bijgedragen aan een liefdevollere en meer begripvolle houding van mij naar mijn man. Het gevoel ten onrechte beschuldigd te worden, kon me eerder dagenlang in de weg blijven zitten.

Inspiratie van Facilitatoren twee

Wie in deze situatie, maakt je boos, verwart je, kwetst je, maakt je verdrietig of stelt je teleur en waarom?

Ik ben boos op Jan omdat hij mij als minder behandelde.

Ik mag als minder worden behandeld.

 

In deze situatie, hoe wil je dat hij/zij verandert? Wat wil je dat hij/zij doet?

Ik wil dat Jan mij als gelijk behandelt.

Ik luister goed naar Jan en neem z’n standpunten serieus.

In deze situatie, wat voor advies zou je hem/haar geven?

Jan zou moeten stoppen mij minder te laten voelen en mij te negeren.

Jan mag mij negeren.

Wat heb je nodig dat hij/zij denkt, zegt, voelt of doet zodat jij in deze situatie gelukkig bent?

Ik heb nodig dat Jan echt naar me luistert.

Jan neemt mij serieus.

Wat vind je van hem/haar in deze situatie? Maak een lijstje. (Je mag kleinzielig en veroordelend zijn.)

Jan is een zielig ventje die zich probeert te overleven en denkt niet aan anderen. Hij is zich echt niet bewust.

Ik respecteer Jan zoals hij is.

Wat van deze situatie en deze persoon wil je nooit meer meemaken?

Ik wil nooit meer een gebrek aan respect meemaken en genegeerd worden.

Ik blijf groot, ook wanneer ik genegeerd of met disrespect behandeld word.

 • Ik raak niet meer van de wijs als een ander ergens anders over denkt (dat is echt nieuw!)
 • Ik kan mijn standpunten delen
 • Ik werd gisteren afgewezen door iemand en was daar volledig neutraal mee
 • Ik blijf dicht bij mezelf, al merk ik wel dat ik nog niet altijd comforabel ben een meningsverschil direct uit te praten. Gebeurde van de week thuis. Ga ik nog op balansen, maar daar lag nu niet de prioriteit (commitment was eerst dit oefenblad). Dus die harmonie in moeilijke situaties, vind ik nog lastig te bevestigen.
 • Het mezelf respecteren levert wat ‘onwennigheid’ op. Ik accepteer nu ook beter wat ik nodig heb, tot voor kort bemerkte ik dat wel, maar vond ik er nog wat van. Nu laat ik het ineens los en “is het zo”.  Scheelt een boel innerlijk conflict.
 • Ik bemerk dat met het stuk wederzijds open staan voor elkaars standpunten de neiging tot “demonstreren” er niet meer is. Vorige week vond ik dat ik op de barricades moest klimmen. Nu voelt dat niet meer zo. Heel fijn!

Naarmate ik verder kwam op het werkblad, werd het lijstje overtuigingen minder (er was al veel in het sleepnet opgenomen). En het lijkt erop dat er soms verrassend veel meegeveegd wordt, wanneer de intentie ‘groots’ is. Het lijkt/ voelt alsof ik op bepaalde overtuigingen in één keer alle richtingen kan meepakken. Op andere vlakken weer niet. Dus dat wisselt. Maar is beide prima.

De oefening krijgt van mij een 9. Het is héél concrete methode om op een bepaalde situatie de angels naar bovente krijgen. Door het doorvragen lukt het een ‘completer’ plaatje van de doelovertuigingen te maken en het “probleem” daarmee ook in totaliteit aan te pakken. Geen “losse” balansen.

Deel deze blogpost

Plaats een reactie

Go to Top