de Werff is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en hanteert zowel de Algemene voorwaarden alsook de Gedragscode van deze brancheorganisatie. Daarnaast is er een klachtenprocedure en een disclaimer ten aanzien van auteursrecht en gegevens die de Werff verzamelt.

De Werff voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

De PSYCH-K® Basis Workshop is geaccrediteerd door de SKB voor 36 studiebelastinguren (SBU). Er zijn aanvullende voorwaarden en vereisten om gebruik te maken van deze accreditatie.

de Werff is als opleidingsinstituut geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Registratie Kort Beroeps Onderwijs) waardoor de PSYCH-K® workshops en trainingen vrijgesteld zijn van btw.

Logo Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
NRTO keurmerk