PSYCH-K® en kinderen

Regelmatig krijg ik de vraag of PSYCH-K® en kinderen samengaan. Of de Balansen met kinderen kunnen worden gebruikt, en of kinderen ook aan de verschillende workshops mee kunnen doen. Het antwoord is volmondig: “Ja!”.

PSYCH-K® en kinderen gaan enorm goed samen. Een voorbeeld over een jong meisje dat gepest werd. Na al van alles te hebben geprobeerd, waren haar ouders (en zij zelf) ten einde raad, en zij wilden hun dochter graag weerbaarder maken. Met PSYCH-K® hebben we niet alleen belemmerende overtuigingen rondom weerbaarheid aangepakt, maar ook de overtuigingen die dit meisje met zich meedroeg en die onderbewust uitnodigden tot pest gedrag.

De ervaring leert dat kinderen enorm goed weten wat er speelt en nauwelijks schroom hebben om te benoemen wat is. Dat maakt het vinden van de belemmeringen gemakkelijk en met PSYCH-K® transformeren we eenvoudig.

PSYCH-K en kinderen passen goed bij elkaar

Workshop

In Australië is als experiment een Basis Workshop speciaal voor kinderen georganiseerd. Het bleek dat kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar de cognitieve ontwikkeling hadden om de PSYCH-K® Balansen makkelijk te kunnen leren en goed met elkaar kunnen samenwerken. Op de middag van de derde dag van de workshop hebben de kinderen samen met hun ouders Balansen gedaan. De resultaten waren verbluffend en ontroerend.

Voorwaarden voor deelname

Naast de leeftijd, is de enige andere voorwaarde dat tenminste 1 van de ouders ook minimaal de PSYCH-K® Basis Workshop heeft gedaan zodat ouder en kind samen Balansen kunnen doen en de ouder het kind hierin kan ondersteunen als dat nodig is.