STAP-subsidie voor PSYCH-K® workshops

Doordat de Werff beschikt over het NRTO-keurmerk voor kwaliteit, komen PSYCH-K® workshops in aanmerking voor STAP subsidie tot €1.000,-. Met uitzondering van de Divine Integration Retreat, kunnen hiermee alle PSYCH-K® workshops worden bekostigd.

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is de subsidie die in de plaats kwam van de mogelijkheid om scholingskosten af te trekken van de belasting. De bedoeling is dat je het STAP budget gebruikt om zo goed mogelijk inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Het filmpje van het UWV geeft je een overzicht.

Op deze pagina geef ik alle informatie die je nodig hebt om STAP budget aan te vragen. Let op! STAP budget aanvragen is jouw eigen verantwoordelijkheid en op-is-op. Lees de informatie dus goed door en zet de aanvraagdata in jouw agenda. Wie weet, kan jij ook gebruik maken van dit cadeautje van de Nederlandse overheid.

Wie komt in aanmerking voor STAP-subsidie?

Per 2022 is de STAP regeling van kracht. Onder enkele voorwaarden, kan nagenoeg iedereen die deelneemt aan de arbeidsmarkt STAP-subsidie aanvragen. Dit geldt voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben.

De uitvoering en daarmee het verlenen van de STAP-subsidie is in handen van het UWV. Je dient de subsidie, maximaal €1.000,- per persoon per jaar voor één opleiding, dan ook zelf bij het UWV aan te vragen.

De STAP-subsidie wordt alleen verstrekt voor trainingen die verzorgd worden door geselecteerde Opleidingsinstituten. Doordat de Werff beschikt over het NRTO-keurmerk voor kwaliteit, kun je jouw STAP-subsidie voor de PSYCH-K® workshops van de Werff inzetten.

De voorwaarden voor de STAP-subsidie zijn als volgt:

  • Je bent 18 jaar of ouder en hebt nog niet de AOW gerechtigde leeftijd bereikt;
  • Je bent een burger van de Europese Unie of een familielid van een burger van de Europese Unie;
  • De afgelopen twee jaar ben je minstens zes maanden voor de volksverzekeringen verzekerd geweest;
  • Je kunt maximaal eenmaal per jaar STAP-budget toegekend krijgen;
  • Je training vangt aan binnen de tijdsperiode zoals door het UWV is aangegeven (zie ook verder op deze pagina).

Let op! Raadpleeg altijd de site van het UWV voor de precieze voorwaarden en eventuele veranderingen.

STAP-subsidie: aanvragen en (uit)betalen

Er zijn vijf momenten verdeeld over het kalenderjaar om STAP-subsidie aan te vragen. Per tijdvak van twee maanden is er subsidie beschikbaar voor opleidingen die liggen in de drie maanden na het tijdvak. Zodra het budget voor het betreffende tijdvak helemaal vergeven is, dan is aanvragen niet meer mogelijk en kun je pas weer bij de volgende aanvraagtermijn opnieuw een aanvraag indienen.

Per kalenderjaar kan je eenmaal subsidie krijgen. Dus heb jij subsidie gekregen dan kan je in het volgende kalenderjaar pas weer mee doen met de aanvragen volgens het rooster van de tijdvakken.

Op-is-op!

Voor ieder tijdvak in 2022 was de subsidie al op de eerste dag vergeven. Dus zorg dat je klaar staat op de eerste dag van het aangegeven tijdvak om de subsidie aan te vragen. Zo is op 28 februari 2023 inschrijving vanaf 10 uur mogelijk. De tip is om zeer bijtijds in te loggen en je scherm open te laten als het even mocht duren, want aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Heb jij subsidie gekregen voor een PSYCH-K® workshop bij de Werff, dan wordt deze workshop door het UWV direct aan de Werff betaald. Je krijgt zelf geen factuur zolang de investering van de workshop lager is dan €1.000,-. Je hoeft dus geen bedrag voor te schieten en zodra de Werff van het UWV verneemt dat de subsidie is toegekend, wordt jouw inschrijving definitief.

Je kunt ook subsidie krijgen als de investering van een workshop hoger is dan de maximale subsidie van €1.000,-. In dat geval krijg jij alleen een factuur voor de workshopinvestering minus duizend euro. Je kunt zelf wellicht nog uitzoeken of dit deel door jouw werkgever betaald kan worden of door een uitkeringsorganisatie uit bijvoorbeeld een persoonlijk opleidingsbudget of een Individueel Keuze Budget. Kijk daarvoor in je arbeidsvoorwaarden/CAO of neem contact op met je werkgever.

Als je van subsidie gebruik maakt vervallen andere aanbiedingen en kortingen zoals de samenkomstkorting of introductiesessie korting.

STAP-budget voor PSYCH-K® in 5 stappen

Olifant aan het touwtjespringen

In vijf eenvoudige stappen bepaal jij welke workshop je wilt volgen en waarvoor je subsidie wilt aanvragen. Houd goed rekening met de tijdvakken en tijdlijn van het UWV en de bijbehorende workshop mogelijkheden.

Bepaal aan welke PSYCH-K® workshop jij wilt deelnemen en waarvoor jij subsidie aan wilt vragen.
Stap 2 is dat je jezelf inschrijft. Geef op het formulier aan dat je STAP-subsidie wilt gaan aanvragen. Jouw geboortedatum is in dat geval verplicht en het is ook belangrijk dat je jouw naam invult precies zoals bekend bij de gemeente. Je ontvangt direct een bevestiging van inschrijving en binnen 3 werkdagen een officieel STAP-aanmeldbewijs, nodig voor stap 3.

Met het STAP-aanmeldbewijs kan je de subsidieaanvraag indienen. Noteer de datum van het STAP tijdvak en zorg dat je er snel bij bent. De subsidieaanvraag doe je op de website van het UWV en met je DigiD log je in op jouw persoonlijk account op het speciale STAP-portaal. Het kan tot vier weken duren voordat je bericht krijgt.

Of je nu een toekenning of afwijzing van het subsidiebesluit krijgt, zorg er voor dat je dit direct per email met de Werff deelt. Is de subsidie toegekend dan wordt jouw inschrijving definitief. Is de subsidie afgewezen, dan bepaal je zelf of je toch de workshop wilt volgen op eigen rekening, of dat je het liever later nog een keer met subsidie probeert.
Tot slot, jij neemt deel aan de geselecteerde PSYCH-K® workshop en de Werff meldt het UWV formeel dat je de training hebt bijgewoond.

STAP tijdvakken

De STAP-subsidie is verdeeld in 5 tijdvakken van 2 maanden per jaar en in 2023 start het eerste tijdvak op 28 februari.

In het overzicht hieronder zie je telkens de eerste dag van het tijdvak voor het aanvragen van de subsidie met de periode waarin de training moet aanvangen.

  • Tijdvak 1 STAP 2023: begindatum 28 februari (10 uur). De workshop aanvangsdatum moet liggen tussen 29 maart en 30 juli.
  • Tijdvak 2 STAP 2023: begindatum 1 mei (10:00 uur). De workshop aanvangsdatum moet liggen tussen 29 mei en 30 september.
  • Tijdvak 3 STAP 2023: begindatum 3 juli (10 uur). De workshop aanvangsdatum moet liggen tussen 31 juli en 30 november.
  • Tijdvak 4 STAP 2023: begindatum 4 september (10:00 uur). De workshop aanvangsdatum moet liggen tussen 2 oktober 2023 en 31 januari 2024.
  • Tijdvak 5 STAP 2023: begindatum 1 november 910:00 uur). De workshop aanvangsdatum moet liggen tussen 29 november 2023 en 31 maart 2024.
Agenda

Meer informatie

Regelgeving verandert en deze pagina kan daardoor informatie bevatten die niet helemaal up-to-date is (disclaimer). Zorg dat je zelf de laatste en meest actuele informatie hebt en tot je neemt. Hieronder deel ik een aantal links naar goede informatiebronnen.

Het heeft geen zin de Werff vragen over de STAP regeling te stellen. Ook ik weet niet meer dan er op publieke plaatsen (UWV) beschikbaar is.

Welkom bij het STAP-budget (UWV)
Aanmelden stap (UWV)
STAP scholingsregister (vul bij opleider “de Werff” in)