Verschillen linker- en rechterhersenhelft

15 augustus 2020

Hersenen met armen die spierballen laten zien

In deze blog bespreek ik hersendominantie theorie en wat de verschillen zijn tussen de linker- en de rechterhersenhelft. Hoe het komt dat onze maatschappij linkerhersenhelft dominant is. En hoe hard we Balansen nodig hebben om een hele-brein-staat te bereiken, waarin we weer toegang hebben tot de kwaliteiten van beide hersenhelften.

Hersendominantie theorie

In PSYCH-K® maken we gebruik van de hersendominantie theorie. De resultaten van hersendominantie onderzoek wijzen erop dat elke hersenhelft gespecialiseerd is in de aansturing van verschillende functies, de verwerking van verschillende soorten informatie en soorten problemen. Het corpus collosum (de bundel van zenuwen die de hersenhelften scheidt) fungeert als een brug of als een blokkade voor de verwerking van informatie.

Verschillende kwaliteiten van de linker- en rechterhersenhelft

Hieronder staan de verschillende kwaliteiten van de beide hersenhelften op een rijtje.

Weegschaal rondom linker en rechter hersenhelft
LinkerhersenhelftRechterhersenhelft
RationeelEmotioneel
Logisch redenerendIntuïtief en associërend
AnalyserendHet geheel overziend
IndividuRelatiegericht
Oriëntatie op het ikOriëntatie op het wij
Verleden, heden, toekomstAltijd in het nu
Denken in taalDenken in beelden
ExactCreatief

Een leuke oefening: Welke kwaliteiten verlang je naar?

We worden geboren met het vermogen om beide hersenhelften in gelijke mate te gebruiken. Echter, onder invloed van onze opvoeding, de school en onze eigen ervaringen hebben we de neiging om 1 hersenhelft meer te waarderen dan de andere.

Tijdens mijn workshop vraag ik mijn cursisten om te kijken naar de lijst die hoort bij elke hersenhelft.

Welke kwaliteiten waardeer jij het meest?

Kijk nog eens naar de lijst: Naar welke kwaliteiten verlang je het meest?

Is de linkerhersenhelft beter?

Over het algemeen, worden zaken als logica, analytisch vermogen en punctualiteit in onze samenleving erg gewaardeerd. Terwijl we de neiging hebben om intuïtieve, spontane beelddenkers die hun creatieve potentieel willen ontwikkelen te zien als mensen die nodig eens volwassen moeten worden en de realiteit onder ogen zien. Tegelijkertijd is er een groot verlangen naar spontaniteit, vrijheid, samenzijn en je gevoelens mogen leven. Veel mensen houden zichzelf voor “als ik met pensioen ben, dan ….”  In plaats van hun leven nu te optimaliseren.

Ons schoolsysteem

Dit is niet een verrassend resultaat als je kijkt naar onze maatschappij. Ons schoolsysteem is linkerhersenhelft georiënteerd. Hoeveel tijd besteden we aan het ontwikkelen van de kwaliteiten van onze linkerhersenhelft en hoeveel tijd besteden we aan het ontwikkelen van de kwaliteiten van onze rechterhersenhelft? Als er bezuinigd moet worden, dan wordt er niet bezuinigd op de wiskunde of taallessen, wel op de gym, muziek of tekenlessen.

Ons Gezondheidssysteem

Ons gezondheidssysteem heeft dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn allemaal verschillende doctoren voor verschillende onderdelen van het lichaam. Deze doctoren werken over het algemeen niet samen. Alsof het lichaam werkelijk een machine zou zijn. In plaats van een systeem dat op veel verschillende manieren met elkaar verbonden is, zowel intern als extern.

Evolutie en hersendominantie

Evolutionair is deze ontwikkeling naar linkerhersenhelft dominantie goed te begrijpen. Het heeft tenslotte geen zin om spontaniteit en vrijheid te bevorderen als je aan het verhongeren bent. Het is nodig om te plannen voor de wintermaanden. Dit is nou juist een kwaliteit waar de linkerhersenhelft heel goed in is. Echter we zijn hierin doorgeschoten. Mensen hebben de neiging om zich te gedragen alsof er alleen maar wintermaanden zijn en dat is niet waar. We hebben het materieel gezien heel erg goed in onze Westerse maatschappij. Hoeveel spullen heb je nu werkelijk nodig? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb je een holistische (rechterhersenhelft) kwaliteit nodig.

Paradox van een doorgeschoten linkerhersenhelft

Paradoxaal genoeg is deze linkerhersenhelft benadering in onze huidige maatschappij levensbedreigend. Het gefocust zijn op onderdelen in plaats van ook het grotere geheel in ogenschouw te nemen zorgt ervoor dat we onze aarde uitputten, vervuilen, misbruiken. Terwijl een klein holistisch uitstapje toch duidelijk maakt dat we slechts deze ene aarde hebben. Het is aan ons om er goed voor te zorgen, zodat onze kinderen ook kunnen genieten van schone lucht, schoon water, een mooie natuur. Balans tussen de linker- en rechterhersenhelften is meer noodzakelijk dan ooit.

Balans tussen de linker- en de rechterhersenhelft creëert de hele-brein-staat

Met het doen van een PSYCH-K® Balans zorg je ervoor dat zowel de linker- als de rechterhersenhelft wordt geactiveerd. Een patroon die je ook ziet bij geoefende yogis. Dit zorgt ervoor dat er niet reactief wordt gereageerd vanuit oude patronen, maar dat nieuwe oplossingen mogelijk worden. Er wordt een hele-brein-staat gecreëerd.

Hele-brein-staat

Het doel van PSYCH-K® Balansen is om een hele-brein-staat te bereiken. In een hele-brein-staat heb je toegang tot zowel de linker- als de rechterhersenhelft. Wat betekent dat je je reactie op een prikkel beter zelf kan kiezen, omdat je de denkende delen van je hersenen weer kan gebruiken, zoals de prefrontale cortex. Als er een blokkade is dan wordt er een automatische reactie vanuit het onderbewuste gegenereerd, vaak gebaseerd op vechten, vluchten of bevriezen. Dit zijn de delen, zoals de amygdala, die reageren vanuit bijvoorbeeld angst.

Onderzoek Fannin en Williams

Jeffrey L. Fannin en Robert M. Williams hebben onderzoek gedaan of deze hele-brein-staat terug te zien is in je hersenen. De resultaten hebben ze gepubliceerd in een drietal artikelen met steeds een andere invalshoek, beroepsgroep, in gedachten. In deze blog kan je de links naar de drie artikelen vinden.

Wat hield hun onderzoek in?

Bij 125 proefpersonen werd een hersenscan gedaan voor en na een PSYCH-K® Balans.

De resultaten lieten zien dat in 98% van de gevallen er significante verschillen waren tussen de basismeting (voor de Balans) en de posttest (na de Balans) waarin de aanwezigheid van de hele-brein-staat na de interventie (het doen van een Balans) werd gedemonstreerd.

Hieronder de links naar de artikelen:

Bruce Lipton over goede en slechte vibraties

Bruce Lipton legt in een filmpje uit wat er mogelijk in de hersenen gebeurt tijdens het creëren van een hele-brein-staat. Hij legt de begrippen van constructieve (“goede vibraties”) en destructieve interferentie (“nare vibraties”) uit.

Conclusie

Het gebruik van het begrip hele-brein-staat helpt om uit te leggen wat er gebeurt in de hersenen tijdens een Balans. In een hele-brein-staat worden de linker en rechterhersenhelft in Balans gebracht, waardoor je weer toegang hebt tot de kwaliteiten vanuit beide hersenhelften. Sterker nog, er is waarschijnlijk sprake van synergie, waardoor er een versterking plaatsvindt en je toegang krijgt tot een veel groter veld van helderheid en creativiteit dan met elke hersenhelft afzonderlijk mogelijk is. Er valt nog veel te onderzoeken en ik hoop dat dit in de nabije toekomst ook zal gebeuren.

Deel deze blogpost

Go to Top