PSYCH-K® is een eenvoudige, efficiente en krachtige methode om belemmerende overtuigingen en stress tot op celniveau te transformeren. De originator van PSYCH-K®, Rob Williams, noemt het een Spiritueel Proces met Psychologische en Fysieke voordelen. Goede bronnen om meer over PSYCH-K® en wat het is te lezen zijn: Wat is PSYCH-K® en de internationale PSYCH-K® website: www.psych-k.com.