Voor mensen die op zoek zijn naar een coach of therapeut in de buurt, die werkt met PSYCH-K®, houdt de Werff een lijst van Aanbevolen Facilitatoren bij. Lees onderstaande aandachtig door, zodat je weet hoe de lijst werkt en wat de voorwaarden voor het gebruik ervan zijn. Werk je zelf op professionele basis met PSYCH-K® en wil je graag op de lijst vermeld worden, dan kan je hiervoor de voorwaarden raadplegen en jezelf aanmelden.

Door de Werff Aanbevolen Facilitatoren zijn onafhankelijke aanbieders die tenminste de PSYCH-K® Basis Workshop, Master Facilitation Workshop en de Advanced Workshop hebben gevolgd. Daarnaast zijn het professionals die in hun praktijk met PSYCH-K® werken. De Werff garandeert niet de competentie van een Aanbevolen Facilitator. De lijst wordt door de Werff aangeboden als een dienst aan personen die op zoek zijn naar de toepassing van PSYCH-K® in een één-op-één privésessie. Houd er rekening mee dat Aanbevolen Facilitatoren geen toestemming hebben om PSYCH-K® te onderwijzen. Dit is voorbehouden aan gecertificeerde instructeurs.

De Werff biedt geen garantie of beweert dat de diensten aan de vereisten of verwachtingen van de gebruiker zullen voldoen. Evenmin geeft de Werff enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid of betrouwbaarheid van enige informatie verstrekt door de Aanbevolen Facilitator, gepost op de website van de Werff, of informatie verkregen via Aanbevolen Facilitator’s diensten. De Werff is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de Aanbevolen Facilitator’s diensten te gebruiken.

Wel wordt de Werff graag op de hoogte gehouden indien het niveau van de aangeboden diensten niet op het verwachte niveau liggen, of de betreffende Aanbevolen Facilitator niet een sessie heeft begeleidt met PSYCH-K®, zodat de Werff een gesprek kan aangaan met de betrokken Aanbevolen Facilitator. De Werff houdt zich het recht voor om Aanbevolen Facilitatoren van de lijst te verwijderen.

Of een Aanbevolen Facilitator vergoed wordt door de zorgverzekeraar is afhankelijk van het eigen aanvullende verzekeringspakket en de afspraken die de facilitator al dan niet heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar c.q. koepelorganisaties en verenigingen.

Klik hier om naar het overzicht van Aanbevolen Facilitatoren te zien.