Teamcoaching

Teamcoaching is bedoeld voor teams (medewerkers én leidinggevenden) die de onderlinge samenwerking willen verbeteren en optimaal willen profiteren van hun gezamenlijke talent. Teamcoaching maakt zichtbaar wat in het team onder de oppervlakte ligt en reikt manieren aan om dit op een constructieve manier te bespreken. Verandering begint bij het ‘erkennen wat er is’. Niet wat er zou moeten zijn of dat wat je wilt dat er is. Een goed zicht op ‘wat er is’ maakt de volgende stap – verbetering – mogelijk.

Redenen om teamcoaching in te schakelen:

  • Verbeteren van de samenwerking
  • Conflicten tussen medewerkers
  • Resultaten worden niet gehaald
  • Hoog ziekteverzuim
  • Het plezier in het werk is weg
  • Er heerst een gevoel van onveiligheid en angst op de werkvloer
  • De balans tussen taak- en mensgerichtheid is verstoord