Supervisie

Supervisie begint met tijd vrijmaken voor de broodnodige reflectie in het hedendaagse hectische bestaan.

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren. Supervisanten krijgen zicht op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

Uitgangspunt tijdens de supervisie is de eigen casus. Doel is persoonlijke ontwikkeling, die leidt tot een grotere flexibiliteit en meer zicht op de eigen behoeften en wensen.